Kaip parašyti gerą CV


Gyvenimo aprašymas (arba CV) ir motyvacinis laiškas turi būti nuoseklūs, aiškūs ir suprantami. Svarbu, kad potencialus darbdavys galėtų be vargo rasti reikalingą informaciją apie Jus.

CV glaustai pateikiami svarbiausi Jūsų gyvenimo faktai (asmeniniai duomenys, išsilavinimas, įgytos žinios, darbo patirtis, sugebėjimai, įgūdžiai). Idealu, jei CV sutelpa į 1-2 puslapių apimties dokumentą.

CV turi būti nepriekaištingai parašytas, be gramatinių, stiliaus ir kalbos kultūros klaidų. Jei patys nelabai gerai mokate anglų, norvegų, ar kokios kitos kalbos, būtinai paprašykite tų, kurie moka šias kalbas, kad Jums patikrintų Jūsų CV.

CV turi būti pateikta Jūsų nuotrauka. Nuotrauka negali būti daryta seniau, nei prieš metus. Pageidautina, kad nuotrauka būtų dalykinė, paprasta. Jokių būdų nedėkite asmeninių nuotraukų, kur Jūs pvz. esate atostogų metu, ar kokioje nors kitoje nedalykinėje aplinkoje. Taip pat nepatartina siųsti nuotraukoje, kurioje Jūs atrodytumėte paniurę, pavargę, ar nelaimingi.

CV informacijos pateikimo eiliškumas

CV informacija privalo būti pateikta tokia eilės tvarka:

  1. Asmeninė informacija: vardas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, civilinis statusas (neištekėjusi, išsiskyrusi, našlė ir pan.).
  2. Išsilavinimas: pradėkite nuo svarbiausios mokymo įstaigos, kurią baigėte. Būtinai nurodykite įstojimo ir baigimo ar numatomo baigimo laiko datas. Rašykite tik oficialius mokymo įstaigų pavadinimus. Nurodykite išklausytas papildomas mokymo programas, kursus, atliktus mokslinius darbus.
  3. Darbo patirtis. Darbo vietos turi būti išvardintos, pradedant nuo paskutinės. Privalo būti nurodytas įmonės, organizacijos tikslus pavadinimas, turėtos svarbiausios pareigos, atsakomybės lygis bei pasiekimai.
  4. Kalbų įgūdžiai. Išvardinkite kurias kalbas ir kokių lygiu mokate. Nurodykite, jei turite kokius nors kalbos mokymo baigimo sertifikatus, ar pažymėjimus.
  5. IT įgūdžiai. Išvardinkite kompiuterinę (ar biuro) įrangą ir kompiuterines programas, kuriomis Jūs galite dirbti.
  6. Vairavimo įgūdžiai. Jei turite vairavimo pažymėjimą, nurodykite kategoriją ir datą, kada gavote šį pažymėjimą.
  7. Kiti įgūdžiai. Jei turite kokių nors specialių gebėjimų, ar įgūdžių ir jie gali būti pritaikyti profesinėje veikloje, būtinai juos nurodykite.
  8. Pomėgiai. Gale galite nurodyti kokius turite pomėgius, ar laisvalaikio praleidimo būdus.


Komentarai
***